avg | gdpr | privacy statement

AVG | GDPR | Privacy statement

Klik hier voor een pdf bestand

the Wine Cult Co. gevestigd aan Stationsplein 99-187 in Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door middel van dit Privacy Statement informeert  the Wine Cult Co.  u over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. the Wine Cult Co. zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat uw privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft conform het bepaalde in de Europese privacywet - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens die wij verwerken
the Wine Cult Co. verzamelt persoonsgegevens van de gebruikers van onze website www.thewinecult.co

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Het leveren van de overeengekomen en/of opgevraagde diensten en producten.
  • Het verkrijgen van inzicht in onze markt en de behoeften van de klant, teneinde onze producten daarop optimaal af te kunnen stemmen.
  • Het analyseren van het gebruik van onze producten en diensten.
  • Het benaderen van klanten voor marktonderzoek en enquêtes over de dienstverlening.
  • Voor betaalde diensten worden tevens betalingsgegevens verzameld ten behoeve van de facturatie en de incasso van het verschuldigde.
  • Opt-out gegevens van klanten die hebben aangegeven dat zij geen commerciële informatie wensen te ontvangen.

In verband met de bovenstaande doeleinden verzamelen wij naam en adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, (voor betaalde diensten) uw bank- of girorekeningnummer en een aantal gegevens zoals beroep, sector, leeftijd en de historie van gebruik van andere producten zoals abonnement en deelname evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming
the Wine Cult Co.neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van the Wine Cult Co.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst die u afneemt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In voorkomende gevallen bedingen wij van die partijen dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt mogen worden.

Bewaren van persoonsgegevens
the Wine Cult Co. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van accounts die langer dan 2 jaar inactief zijn worden automatisch verwijderd. Wilt u dat uw gegevens eerder verwijderd worden dan kunt u dit aangeven via een e-mailbericht aan [email protected] of neem contact op via het contactformulier op de klantenservicepagina

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
the Wine Cult Co. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, een soort anoniem registratienummer, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Een cookie maakt het mogelijk om een unieke bezoeker te herkennen wanneer de website wordt bezocht. the Wine Cult Co. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het gevolg kan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website slechts beperkt of in het geheel niet werken.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Aanvullende informatie met betrekking tot de website
Met betrekking tot het gebruik van onze website meten wij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door de frequentie van het bezoek te meten. Wij meten uw surfgedrag niet op een naar u als persoon herleidbaar niveau. Gemeten wordt het totaal aantal bezoekers of het totaal aantal bezoekers met een gemeenschappelijk kenmerk, zoals functie, branche of leeftijd.

Welke cookies gebruikt the Wine Cult Co.
De website www.thewinecult.co plaatst cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan de the Wine Cult Co. website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van de the Wine Cult Co. website functioneren wellicht niet goed zonder cookies. Verder worden de cookies gebruikt om het internetbezoek te monitoren, hierdoor kan the Wine Cult Co. nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht en welke pagina's ze bekeken hebben. the Wine Cult Co. kan deze data niet herleiden tot een IP-adres, pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de the Wine Cult Co. website en hun functionaliteit.

Functionele cookies
Voor het plaatsen van deze cookies is geen expliciete toestemming nodig.
Toestemmingscookie: cookieConsentAccepted
Om uw voorkeur op te slaan of de specifieke cookies geplaatst mogen worden of niet is een toestemmingscoockie nodig, de __lcc_result cookie. De cookie gaat na of de cookie-melding aan u is getoond en slaat uw voorkeur op. Indien u geen toestemming geeft voor onze specifieke cookies zal in deze cookie enkel uw voorkeur worden bewaard en zal er geen spraken zijn van tracking of plaatsing van cookies benoemd onder “specifieke cookies” in deze privacy statement.
Opslagperiode:
cookieConsentAccepted: geldig tijdens de sessie indien 'specifieke cookies' zijn afgewezen en 2 jaar na plaatsing indien 'specifieke cookies' worden geaccepteerd of na een update.

Specifieke cookies
Deze cookies worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc en __utmz
Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. the Wine Cult Co. kan met Google Analytics een verscheidenheid aan rapporten weergeven met informatie over hoe bezoekers omgaan met de website. Op basis van deze informatie kan the Wine Cult Co. de website verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.
Opslagperiode:
__utma: 2 jaar na plaatsing of een update
__utmb: 30 minuten vanaf plaatsing of een update
__utmc: geldig tijdens de sessie
__utmz: 6 maanden na plaatsing of update

Beveiliging
the Wine Cult Co. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website the Wine Cult Co. kunnen links naar andere websites staan. the Wine Cult Co. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy statement van de desbetreffende website te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt uzelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] of neem contact op via het contactformulier op de klantenservicepagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Wine Cult Co. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
The Wine Cult Co.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Wine Cult Co. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »